تماس با ما

مهم ترین هدف قالیشویی میانا جلب رضایت مشتری و ارائه کیفیت و خدمات برتر است.

دفتر شمال تهران

دفتر مرکز تهران

دفتر جنوب تهران

دفتر شرق تهران

دفتر غرب تهران

0 +
خدمات در روز
0 +
رضایت مشتری در ماه
0 -
ساعت تا زمان تحویل
0 +
منطقه خدمات دهی تهران